Prisstatistik 4. kv 2022

Prisen for el hos husholdninger og mindre virksomheder steg med ca. 13 % fra 3. kvartal til 4. kvartal 2022. Elprisen er steget med ca. 70 % siden 3. kvartal 2021.

 

Kvartalsstatistikken viser, at den kommercielle elpris udgjorde ca. 53 % af den samlede pris i 4. kvartal af 2022. Dette er en stigning på 3 procentpoint fra 3. kvartal 2022, hvor den udgjorde ca. 50 %. Ud over elprisen består den samlede regning også af betaling til netselskab og Energinet, samt elafgift og moms. Disse elementer har ligget stabilt sammenlignet med 3. kvartal.

Kvartalsstatistikken opgør også udviklingen i de forskellige produktkategorier, som fremgår af elpris.dk: fastpris-, variabel-, og klimaprodukter. Gennemsnitsprisen for klimaprodukter og variable produkter er faldet i 4. kvartal i forhold til 3. kvartal 2022, mens prisen på faste produkter er steget.