Indberet

Elektronisk anmeldelse til Forsyningstilsynet foretages gennem ENAO (Energianmeldelse Online) 

Elnetselskaber

Elnetselskaberne har anmeldelsespligt jf. anmeldelsesbekendtgørelserne. Det drejer sig bl.a. om anmeldelser, indberetning og ansøgninger: 

Elhandelsselskaber

Elhandelsselskaber har pligt til at anmelde data om antallet af forsyningsafbrydelser og begrundelser herfor hvert år senest den 1. april,  jf. bekendtgørelse nr. 1401 af den 29. november 2016.

Kommuner

Efter indberetningsbekendtgørelsen skal alle kommuner hvert år:

  • indberette værdier modtaget fra kommunens energivirksomheder samt
    fremsende en af kommunens revisor afgivet erklæring om rigtigheden og fuldstændigheden af kommunens indberetning og erklæring.

I menuen til venstre finder du et menupunkt for elnetselskaber, elhandelsselskaber og kommuner.