Elhandelsvirksomheder

Indberet: Overblik over indberetninger for elhandelsvirksomheder

Forsyningsafbrydelser

Elhandelsselskaber har pligt til at anmelde data om antallet af forsyningsafbrydelser og begrundelser herfor hvert år senest den 1. april,  jf. bekendtgørelse nr. 1401 af den 29. november 2016.

Information om indberetning

I henhold til bekendtgørelse nr. 1401 af den 29. november 2016 om elhandelsvirksomhedernes indberetning om forsyningsafbrydelser, skal elhandelsvirksomheden udfylde skemaet nedenfor og indsende det til Forsyningstilsynet senest den 1. april.

Antallet af forsyningsafbrydelser skrives ind i de lyserøde rubrikker, de sorte felter skal ikke udfyldes.

Materiale til indberetning

Skema til anmeldelse af forsyningsabrydelser

Frist for indberetning

Hvert år d. 1. april

Indberetningen skal sendes til

post@forsyningstilsynet.dk

Eventuelle spørgsmål kan rettes til

Jan H. Pedersen
jhp@forsyningstilsynet.dk
telefon 4171 5358