Anmeldelser til register

Materiale til anvendelse

Information om indberetning

Efter anmeldelsesbekendtgørelsen skal netvirksomheder og Energinet.dk anmelde priser og betingelser m.v. for elforsyning. Anmeldelsen til register kan tidligst ske, når metoden for fastsættelse af prisen eller betingelsen er godkendt af tilsynet.

Priser og betingelser omfatter tariffer, standardgebyrer, standardinvesteringsbidrag og andre priser samt leveringsbetingelser, tilslutningsvilkår og andre vilkår for netadgang.

Disse priser og betingelser skal anmeldes inden 30 dage efter virksomhedens fastsættelse eller vedtagelse heraf, dog senest samtidig med, at de træder i kraft.

Aftaler om transit, skal anmeldes senest 7 dage efter, at aftalen er indgået.

Anmeldelsesbekendtgørelsen om "regler for anmeldelse af priser og betingelser m.v. for elforsyning" kan ses her, mens metodebekendtgørelsen kan ses her.

HUSK de to trin:

1 . anmeldelse for at få metodegodkendelse, se mere her
2 . anmeldelse til register af den vedtagne pris eller betingelse.

Frist for indberetning

Løbende anmeldelser - se nærmere i anmeldelsesbekendtgørelsen

Indberetningen og eventuelle spørgsmål sendes til

anmeldelser@forsyningstilsynet.dk