Leveringskvalitet

Vejledning til indberetning af leveringskvalitet

Materiale til indberetningen

Frist for indberetning

Fristen for indsendelse af indberetningen af leveringskvalitet er 31. august 2020.

Data om leveringskvalitet skal indberettes via Forsyningstilsynets elektroniske anmeldelsessystem (ENAO).

ENAO kan tilgås via: https://enao.forsyningstilsynet.dk. Læs mere om indberetning via ENAO i vejledningen under punktet Hent fil.

Spørgsmål

Eventuelle spørgsmål kan stiles til Kristina Börjesson på krb@forsyningstilsynet.dk eller Christian Sigurt Retoft på csr@forsyningstilsynet.dk