Indberetning for kommuner

01.09.2022

Her tilgår du den årlige indberetninger af registreringspligtige uddelinger til kommuner fra varme- og elvirksomheder.

Du finder ligeledes vores vejledning i, hvordan indberetningen skal foregå.

Indberetningsopgaven

Kommunernes indberetning skal ske i henhold til bekendtgørelse om kommuners indberetninger og erklæringer efter elforsyningsloven §§ 37 og 37 a og varmeforsyningslovens §§ 23 l og 23 m (indberetningsbekendtgørelsen).

Efter indberetningsbekendtgørelsen skal samtlige kommuner hvert år:

 • indberette værdier modtaget fra kommunens energivirksomheder samt
 • fremsende en af kommunens revisor afgivet erklæring om rigtigheden og fuldstændigheden af kommunens indberetning og erklæring.

Ny digital blanket til indberetning af værdier

Forsyningstilsynet har i 2022 udarbejdet en ny digital indberetningsblanket
Indberetningsblanketten kan tilgås via virk.dk ved at trykke på linket herunder:

Fakta: BEMÆRK!

Det er fra 2022 ikke længere muligt at sende indberetninger med E-mail til Forsyningstilsynets digitale postkasse.

Den nye indberetningsblanket minder meget om den tidligere. På virk.dk får du en grundig indføring i, hvordan den digitale blanket udfyldes. Herunder skal derfor blot nævnes et par ændringer, som kommunen skal være særlig opmærksom på i den digitaliserede blanket:

 • Der skal anvendes nem-login for at kunne tilgå blanketten.
 • Kommunen finder sine tidligere anmeldte anlæg i en drop-down menu i blanketten. Blanketten giver mulighed for tilføjelse, redigering eller fjernelse af anlæg.
 • De kommunale solcelleanlæg har nu fået sin egen indberetningsfane.
 • Fanen vedr. angivelse af fælles-kommunalejede virksomheder er udgået. Nu skal disse blot angives, hvis virksomhederne falder under kategorien § 3, stk. 2 og 3 anlæg eller § 4, stk. 2 anlæg.
 • Forsyningstilsynet har gjort det nemmere for kommuner at indberette en indberetning uden rådighedsbeløb. Vælg da ”nej” til spørgsmålet i pkt. 3.2, 4.2 og 5.2.
 • Underskrift af blanketten foregår nu digitalt. Se nærmere i punktet nedenfor.

Underskriftsprocedure:

 • I den digitale indberetningsblankets pkt. 7 skal angives e-mail adresse til den person i kommunen, som er forpligtet til at underskrive blanketten.  Den pågældende person vil efterfølgende få tilsendt et direkte link til underskrift og gennemgang af blanketten. Indberetningen til Forsyningstilsynet sker først, når blanketten er underskrevet.
 • Husk, at indberetningen skal være Forsyningstilsynet i hænde senest den 1. februar 2022, jf. bekendtgørelse nr. 1624 om kommunale indberetninger og erklæringer efter elforsyningsloven og varmeforsyningsloven § 3, stk. 1.
 • I pkt. 8 skal indberetter angive sin egen mail til brug for kvittering af indberetning og kopi for kvittering af underskrift. Når blanketten er underskrevet, vil indberetter få orientering herom pr. mail samt modtage en kopi af den endelige indberetning.

Materiale til indberetning

Som en hjælp til indberetning har vi her nedenfor vedlagt det påmindelsesbrev, som udsendes til kommunerne 6. januar 2022. I brevet kan du læse meget mere om udfyldningen af den nye digitale blanket.

Du finder ligeledes den standard-revisorerklæring, som skal udfyldes og indsendes til Forsyningstilsynet 1. september. Indberetning af revisorerklæring foregår ligeledes via en digital blanket på virk.dk, som du kan tilgå via dette link.

Ofte stillede spørgsmål

Vi har samlet nogle af de oftest stillede spørgsmål vedrørende reglerne for den kommunale indberetning her:

Frister

Værdier: 1. februar 2023
Revisorerklæring: 1. september 2023

Spørgsmål kan rettes til

Ilona Pavelic:
ilpa@forsyningstilsynet.dk
41 71 54 29