Ofte stillede spørgsmål om revisorerklæring

Her finder du de oftest stillede spørgsmål vedrørende revisorerklæringen, som er en del af den årlige kommunale indberetning.

Hvem skal indsende revisorerklæring?

Det er kommunen, der er ansvarlig for at indsende revisorerklæringen og ikke revisor.
Det er alene kommunens revisorerklæring, som skal sendes ind – ikke revisorerklæringer fra de enkelte virksomheder.

Hvornår skal revisorerklæringen sendes ind?

Revisors erklæring skal være fremsendt senest den 1. september hvert år.
Fristen kan ikke udsættes.

Hvordan skal revisorerklæringen affattes?

Revisor skal anvende den af Forsyningstilsynet udstedte standarderklæring.
Supplerende bemærkninger kan tilføjes erklæringen efter revisors underskrift, da erklæringen er stilet til kommunalbestyrelsen og ikke Forsyningstilsynet.

Som noget nyt udvikler Forsyningstilsynet i 2022 en digitaliseret revisorerklæring. Denne forventes at kunne tages i anvendelse i september 2022. Kommunerne vil blive orienteret nærmere om dette i august måned.

Hvor findes reglerne?

Bekendtgørelse nr. 1624 af 18. december 2017 om kommuners indberetninger og erklæringer, kapitel 5 – se bekendtgørelsen her.