Ofte stillede spørgsmål vedr. indberetning af revisorerklæring

Hvem skal indsende revisorerklæring?

Det er kommunen, der er ansvarlig for at indsende revisorerklæringen og ikke revisor.

Det er alene kommunens revisorerklæring, som skal sendes ind – ikke revisorerklæringer fra de enkelte virksomheder.

Hvornår skal revisor-erklæringen sendes ind?

Revisors erklæring skal være fremsendt senest den 1. september hvert år.
Fristen kan ikke udsættes.

Hvordan skal revisor-erklæringen affattes?

Revisor skal anvende den af Forsyningstilsynet udstedte standarderklæring.

Supplerende bemærkninger kan tilføjes erklæringen efter revisors underskrift, da erklæringen er stilet til kommunalbestyrelsen og ikke Forsyningstilsynet.

Hvor findes reglerne?

Bekendtgørelse nr. 1624 af 18. december 2017 om kommuners indberetninger og erklæringer, kapitel 5 – se bekendtgørelsen her.