Indberetning for netvirksomheder

Overblik over indberetningsopgaverne for netvirksomheder 

Netvirksomhederne har anmeldelsespligt, jvf. Anmeldelsesbekendtgørelsen.

Indberetning skal i 2022 foretages via virk.dk, eftersom Forsyningstilsynet lukker indberetningssystemet ENAO (se faktaboks herunder).

Anlægsejere kan (f.eks. via deres netvirksomheder) desuden ansøge om undtagelse fra visse tekniske krav. Se hvordan ved at følge linket herunder:

NB: Forsyningstilsynet har i 2022 samskrevet indberetningsvejledning til reguleringsregnskab og indberetningsvejledning til benchmarking til én vejledning (under 'Reguleringsregnskaber'). Det skyldes, at indberetningen til benchmarking er en del af reguleringsregnskabet for 2021 og frem, jf. regnskabsbekendtgørelse nr. 1048/2021.

Fakta: ENAO lukker

Forsyningstilsynet lukker indberetningssystemet ENAO den 20. april 2022. Derfor skal indberetning i 2022 i stedet foregå via virk.dk (vi melder snart ud præcis hvordan dette skal foregå). Der bliver tale om en midlertidig løsning, eftersom Forsyningstilsynet arbejder på at få etableret et nyt og forbedret indberetningssystem.

Læs mere i vores nyhed om lukningen af ENAO ved at klikke på linket herunder:
Forsyningstilsynet lukker indberetningssystemet ENAO.