Reguleringsregnskaber

Det følger af § 47, stk. 1, i Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder (BEK nr. 1127 af 01/06/2021), at netvirksomhederne skal udarbejde, lade revidere og indsende årlige reguleringsregnskaber for de bevillingspligtige aktiviteter til Forsyningstilsynet.

Fakta: ENAO lukker

Forsyningstilsynet lukker indberetningssystemet ENAO den 20. april 2022. Derfor skal indberetning i 2022 i stedet foregå via virk.dk (vi melder snart ud præcis hvordan dette skal foregå). Der bliver tale om en midlertidig løsning, eftersom Forsyningstilsynet arbejder på at få etableret et nyt og forbedret indberetningssystem.

Læs mere i vores nyhed om lukningen af ENAO ved at klikke på linket herunder:
Forsyningstilsynet lukker indberetningssystemet ENAO.

Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab

Forsyningstilsynet har i 2022 samskrevet indberetningsvejledning til reguleringsregnskab og indberetningsvejledning til benchmarking til én vejledning. Det skyldes, at indberetningen til benchmarking er en del af reguleringsregnskabet for 2021 og frem, jf. regnskabsbekendtgørelse nr. 1048/2021.

Reguleringsregnskabet er nærmere beskrevet i Bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber (BEK nr. 1048 af 28/05/2021).

Netvirksomhederne kan desuden søge om forhøjelse af omkostningsramme og justering af forrentningsgrundlag for visse investeringer, jf. Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder (BEK nr. 1127 af 01/06/2021).

Dokumentationen for disse ansøgninger indgår i netvirksomhedens reguleringsregnskab.

Materiale til ansøgninger om forhøjelse af indtægtsramme

I forbindelse med indsendelse af reguleringsregnskabet er det muligt at indsende ansøgninger om forhøjelse af indtægtsrammen.

Frist for indberetning

Netvirksomhedens reviderede reguleringsregnskab samt eventuelle ansøgninger om forhøjelse vedrørende investeringer foretaget i 2021 skal være indberettet til Forsyningstilsynet senest den 30. juni 2022.

Reguleringsregnskabet skal indberettes via virk.dk. Indberetningssiden på virk.dk er dog ikke opdateret endnu. Vi vil snart melde ud hvordan indberetningen via virk.dk skal foretages.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til indberetningen, kan du kontakte en af følgende medarbejdere hos Forsyningstilsynet: