Undtagelse fra tekniske krav

28.10.2022
Læs her, hvordan du som anlægsejer eller netvirksomhed ansøger om undtagelse fra EU’s tekniske krav til hhv. produktionsanlæg (RfG), forbrugsanlæg (DCC) og jævnstrømsforbindelser (HVDC).

For at skabe et sammenhængende elnet i hele EU, har EU-kommissionen fastsat krav til tekniske egenskaber af produktions- og forbrugsanlæg, samt jævnstrømforbindelser. Kravene fremgår af tre forordninger, som du kan læse mere om nedenfor.

Anlægsejere kan ansøge om undtagelse fra forordningernes tekniske krav via deres netvirksomhed. Forsyningstilsynet gør opmærksom på, at alle undtagelser skal være tidsbegrænsede.

Forsyningstilsynet vurderer ansøgningerne om undtagelse ud fra vurderingskriterier, som vi har fastsat i forbindelse med forordningernes ikrafttræden. Vores vurderingskriterier kan findes i deres helhed under 'Hent filer' her på siden.

Sådan ansøger du om undtagelse

Ansøgninger skal sendes til Forsyningstilsynet som digital post. Dette kan f.eks. gøres via kontaktoplysningerne her på siden. Har du ikke mulighed for at sende digital post, kan du som alternativ sende ansøgningen til post@forsyningstilsynet.dk.

Krav til ansøgningsproceduren

De nærmere krav til ansøgningsproceduren afhænger af anlægstypen. Kravene fremgår af selve forordningerne:

Fælles for forordningernes krav til ansøgningsproceduren er, at den relevante systemoperatør (enten Energinet eller den lokale netvirksomhed) dels skal vurdere den af forordningerne krævede cost-benefit analyse og dels vurdere kvaliteten af ansøgningen, samt hvordan denne vil påvirke systemoperatørens netværk.

Nationale gennemførelsesforanstaltninger

I forbindelse med ansøgningen skal man være opmærksom på, at EU-forordningernes tekniske krav bliver præciseret i Danmark ved nationale gennemførselsforanstaltninger. Disse udarbejdes af netvirksomhederne (via brancheorganisationen Green Power Denmark) og Energinet og godkendes af Forsyningstilsynet. Det betyder, at nogle tekniske krav kun eksisterer i kraft af vores godkendelse og således ikke fremgår direkte af forordningerne, hvorfor ansøgere bør orienteres sig i de enkelte godkendelser.

Alle de hidtil godkendte nationale gennemførselsforanstaltninger ses af nedenstående liste. Tryk på hver enkelt, for at læse den i Forsyningstilsynets Afgørelsesdatabase: