Elnetvirksomhedernes netudviklingsplaner 2023

I skemaet nederst her på siden får du et overblik over de danske elnetvirksomheders "Netudviklingsplaner 2023", som udarbejdes i løbet af 2022.
I april sendes de foreløbige planer i høring, og i december offentliggøres de endelige netudviklingsplaner.

Alle netvirksomheder skal som følge af eldirektivet udarbejde en plan over deres netområde med henblik på at skabe klarhed over behovet for fleksibilitetsydelser på mellemlang og lang sigt.

Netudviklingsplanerne skal indeholde de investeringer, der er planlagt for de næste fem til ti år og indeholde anvendelsen af fleksibelt elforbrug, energieffektivitet, energilageranlæg eller andre ressourcer, som netvirksomheden vil bruge som alternativ til systemudvidelse.

Nederst her på siden finder du et skema med links til samtlige netvirksomheders netudviklingsplaner. Forsyningstilsynet offentliggør dels de oprindeligt indsendte planer i april og de endelige planer i december, jf. nedenstående beskrivelse af processen.

Høring i april

Frist for indsendelse er 1. april 2022, og umiddelbart derefter offentliggøres planerne her på Forsyningstilsynets hjemmeside. Dermed påbegynder en høringsperiode på fire uger fra mandag den 4. april og til og med søndag den 1. maj 2022.

Alle bemærkninger, spørgsmål, o.l. (dvs. høringssvar) skal sendes til netvirksomheden. Forsyningstilsynet er ikke modtager af høringssvar.

Opdateret og endelig version i december

Efter endt høringsperiode skal netvirksomhederne inden for 10 uger opdatere netudviklingsplanerne i relevant omfang og indarbejde evt. høringssvar. Resultaterne af høringsprocessen og opdaterede netudviklingsplaner skal herefter igen sendes til Forsyningstilsynet senest den 8. juli 2022. Forsyningstilsynet vil sende et nyhedsbrev ud, når fristen for at sende de opdaterede netudviklingsplaner nærmer sig.

Forsyningstilsynet kan herefter anmode netvirksomhederne om ændringer i netudviklingsplanerne senest den 1. oktober. Forsyningstilsynet skal altså ikke præsentere en egentlig godkendelse af planerne, men foretage et gennemsyn af planerne og bl.a. sikre, at de formelle regler er overholdt, f.eks. at planerne har været sendt i høring.

Herefter skal netvirksomhederne senest den 1. december 2022 sende den endelige netudviklingsplan til Forsyningstilsynet, som senest 1. januar 2023 offentliggør de endelige planer her på siden.

Forsyningstilsynet offentliggør netvirksomhedernes netudviklingsplaner, redegørelse for resultaterne af høringsprocessen samt Forsyningstilsynets eventuelle anmodning om ændringer.

Fakta: Forsinkede netudviklingsplaner ses nederst på siden

Nogle få netvirksomheder har indleveret deres netudviklingsplaner efter tidsfristen 1. april 2022. Derfor er høringsperioden for de pågældende virksomheder blevet rykket.

De pågældende netudviklingsplaner og den ændrede høringsperiode kan findes allernederst på denne side i et separat skema.

Elnetvirksomhed

Høringsversion
(1.4.2022)

Endelig version
(1.12.2022)

Cerius A/S

Plan til høring  

Dinel A/S

Plan til høring

 

Elektrus A/S Plan til høring

 

Elinord A/S

Plan til høring

 

El-net Kongerslev A/S

Plan til høring

 

Elnet Midt A/S

Plan til høring

 

Flow Elnet A/S

Plan til høring

 

Forsyning Elnet A/S

Plan til høring

 

GEV Elnet A/S

Plan til høring

 

Hammel Elforsyning Net A/S

Plan til høring

 

Hurup Elværk Net A/S

Plan til høring

 

Ikast El Net A/S

Plan til høring

 

Konstant Net A/S

Plan til høring

 

L-Net A/S

Plan til høring

 

Læsø Elnet A/S

Plan til høring

 

N1 A/S

Plan til høring

 

N1 Randers A/S

Virksomheden fusionerer 1. januar 2023 med N1 A/S. Find de kombinerede netudviklingsplaner under N1 A/S.

 

Nakskov Elnet A/S

Plan til høring

 

NKE-Elnet A/S

Plan til høring

 

NOE Net A/S

Plan til høring

 

Nord Energi Net A/S

Plan til høring

 

Radius Elnet A/S

Plan til høring  
RAH Net A/S Plan til høring  

Ravdex A/S

Plan til høring

 

Tarm Elværk Net A/S

Plan til høring

 

Thy-Mors Energi Elnet A/S

Plan til høring  

Trefor El-Net A/S

Plan til høring

 

Trefor El-Net Øst A/S

Plan til høring

 

Veksel A/S

Plan til høring

 

Vestjyske Net 60 kV A/S

Plan til høring

 

Videbæk Elnet A/S

Plan til høring  

Vores Elnet A/S

Plan til høring

 

Zeanet A/S

Plan til høring

 

Aars-Hornum Net A/S

Plan til høring

 

Fakta: Ændret høringsperiode for de nedenstående virksomheder

For de nedenstående elnetvirksomheder er høringsperioden ændret til 8. april til og med søndag den 15. maj 2022.

Elnetvirksomhed

Høringsversion
(8.4.2022)

Endelig version
(1.12.2022)

Hjerting Transformatorforening

Plan til høring

 

Midtfyns Elforsyning A.m.b.A.

Plan til høring

 

Sunds Elforsyning

Plan til høring

 

Vildbjerg Elnet A/S

Har ikke indsendt netudviklingsplan  

Aal El-Net A.m.b.A.

Plan til høring