Indrapportering af data

15.08.2018

Markedsdeltagere og tredjeparter, som agerer på markedsdeltagernes vegne, skal forsyne ACER med en oversigt over transaktioner på engrosenergimarkederne

Europa-Kommissionen har i henhold til REMIT artikel 8(2) og (5), vedtaget en gennemførelsesforordning om dataindrapportering af 17. december 2014. Den blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende den 18. december 2014 og trådte i kraft 20 dage efter offentliggørelsen, dvs. den 7. januar 2015.

Markedsdeltagere og tredjeparter, som agerer på markedsdeltagernes vegne, skal forsyne ACER med en oversigt over transaktioner på engrosenergimarkederne, herunder handelsordrer.  

Kommissionen har med gennemførelsesforordningen udarbejdet en liste over de kontrakter og derivater, herunder handelsordrer, som efter REMIT artikel 8(1) skal indberettes. De nærmere indberetningsforpligtelser og –frister fremgår af gennemførelsesforordningen.  

For at indrapportere data til ACER (De europæiske energiregulatorers samarbejdsorgan) skal man være registreret som en såkaldt Registered Reporting Mechanism (RRM). ACER godkender og registrerer markedsdeltagere of tredjeparter, som indrapporterer på deres vegne, som RRMs for direkte indrapportering af handelsdata og fundamentale data til ACER. Dette skal sikre en effektiv og sikker håndtering af information.

Mere information om kravene til registrering som RRM kan findes i REMIT-portalen: https://www.acer-remit.eu/portal/rrm-registration-doc.