Mere information

REMIT-portalen er en online samling af information og dokumenter i relation til REMIT

REMIT Portal 
REMIT-portalen er en online samling af information og dokumenter i relation til REMIT og Europa-Kommissionens gennemførelsesforordning. Den er tilgængelig for markedsdeltagere og andre interessenter.

I portalen kan bl.a. findes følgende dokumenter:

ACER Guidance (de europæiske energiregulatorers samarbejdsorgan)

ACER’s seneste ikke-bindende vejledning om REMIT henvendt til de nationale regulatorer.

Q&A on REMIT 
Q&A indeholder spørgsmål og svar om REMIT. Ligesom ACER’s vejledning opdateres Q&A, efter-hånden som markedsbetingelserne ændres og udvikles, og erfaringer indsamles. 

Q&A er inddelt i fem sektioner:

• Background information on REMIT
• Role of the Agency
• REMIT Definitions
• Obligations and prohibitions for market participants
• Timeline of the implementation


Kontakt os

Spørgsmål til REMIT kan rettes til remit@forsyningstilsynet.dk