Afgørelse om Forsyningstilsynets tilsyn vedr. Helsinge Fjernvarme A.m.b.a.’s omkostninger til realisering af energibesparelser i 2018

Forsyningstilsynet har gennemført et tilsyn vedrørende Helsinge Fjernvarme A.m.b.a.’s omkostninger til realisering af energibesparelser i 2018 i henhold til § 34, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 619 af 29. maj 2018 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder.

Formålet med tilsynet var at afstemme de indberettede energispareomkostninger med virksomhedens registreringer og gennemføre en undersøgelse af, om omkostningerne var indregningsberettigede og opgjort korrekt.

Forsyningstilsynet påtaler, at Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. har fejlindberettet et beløb på 36.505 kr. som omkostninger til administration, idet beløbet rettelig burde have været indberettet som virksomhedens omkostninger til realisering af energibesparelser.

Afgørelsen kan findes her på siden under 'Hent fil'.