Afgørelse om Forsyningstilsynets tilsyn vedr. Ikast El Net A/S’ omkostninger til realisering af energibesparelser i 2018

Forsyningstilsynet har gennemført et tilsyn vedrørende Ikast El Net A/S’ omkostninger til realisering af energibesparelser i 2018 i henhold til § 34, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 619 af 29. maj 2018 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder.

Formålet med tilsynet var at afstemme de indberettede energispareomkostninger med virksomhedens registreringer og gennemføre en undersøgelse af, om omkostningerne var indregningsberettigede og opgjort korrekt.

Forsyningstilsynet påtaler, at Ikast El Net A/S ikke har opgjort sine nettoomkostninger korrekt, idet der ikke foreligger dokumentation for et indberettet beløb på 106.725,44 kr.

Forsyningstilsynet træffer desuden afgørelse om, at Ikast El Net A/S ikke har mulighed for dækning af det udokumenterede beløb på 106.725,44 kr.

Forsyningstilsynets afgørelse om, at Ikast El Net A/S ikke har mulighed for dækning af beløbet på 106.725,44 kr., vil blive inddraget i Forsyningstilsynets verserende sag om midlertidig forhøjelse af virksomhedens indtægtsramme for 2018 med sagsnr. 19/08740.

Afgørelsen kan findes her på siden under 'Hent fil'.

Forsyningstilsynet videresender desuden kopi af afgørelsen til Energistyrelsen.