Afgørelse om Forsyningstilsynets tilsyn vedr. TREFOR Varme A/S’ omkostninger til realisering af energibesparelser i 2018

Forsyningstilsynet har gennemført et tilsyn vedrørende TREFOR Varme A/S’ omkostninger til realisering af energibesparelser i 2018 i henhold til § 34, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 619 af 29. maj 2018 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder.

Formålet med tilsynet var at afstemme de indberettede energispareomkostninger med virksomhedens registreringer og gennemføre en stikprøveundersøgelse af, om omkostningerne var dækningsberettigede og opgjort korrekt.

Forsyningstilsynet påtaler, at TREFOR Varme A/S har indberettet et forkert beløb som omkostninger til henholdsvis realisering af energibesparelser og administration.

Virksomheden har således i de indberettede omkostninger til realisering af energibesparelser i 2018 modregnet et beløb på 167.413 kr. for energibesparelser i 2017.

Samtidig har virksomheden ved en fejl indberettet 145.715 kr. som en omkostning til realisering af energibesparelser, som rettelig burde have været indberettet som en omkostning til administration.

Afgørelsen kan findes her på siden under 'Hent fil'.