Afgørelse om Forsyningstilsynets tilsyn vedr. Vejen Varmeværk A.m.b.a.’s omkostninger til realisering af energibesparelser i 2018

Forsyningstilsynet har gennemført et tilsyn vedrørende Vejen Varmeværk A.m.b.a.’s omkostninger til realisering af energibesparelser i 2018 i henhold til § 34, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 619 af 29. maj 2018 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder.

Formålet med tilsynet var at afstemme de indberettede energispareomkostninger med virksomhedens registreringer og gennemføre en undersøgelse af, om omkostningerne var dækningsberettigede og opgjort korrekt.

Forsyningstilsynet påtaler, at Vejen Varmeværk A.m.b.a. har indberettet 18.474,60 kr. for lidt under omkostninger til realisering af energibesparelser samt indberettet 76.095,99 kr. for lidt under omkostninger til administration.

Afgørelsen kan findes her på siden under 'Hent fil'.