Afgørelse om pålæg til Albertslund Forsyning

Albertslund Forsyning pålægges med denne afgørelse at fremsende dokumentation for markedsmæssigheden af virksomhedens aftaler vedrørende realiserede energibesparelser for kalenderåret 2017 og herved at tilvejebringe oplysninger, jf. § 23 b, stk. 6, i lov om varmeforsyning.

Find afgørelsen til højre på denne side