Afgørelse om stedligt omkostnings-tilsyn hos Elnet Midt A/S (tidligere Net8800 A/S)

Forsyningstilsynet gennemførte den 7. februar 2019 et stedligt tilsyn ved Net8800 A/S (nu Elnet Midt A/S) vedrørende virksomhedens omkostninger til realisering af energibesparelser i 2017 i henhold til § 34, stk. 1, i energisparebekendtgørelsen

Det gennemførte tilsyn er en del af Forsyningstilsynets stikprøvekontrol i forbindelse med tilsynet med net- og distributionsvirksomheders omkostninger til realisering af energibesparelser for kontrolåret 2017. Formålet med tilsynet var at afstemme de indberettede energispareomkostninger med virksomhedens registreringer og gennemføre en undersøgelse af, om omkostningerne var dækningsberettigede og opgjort korrekt.

Forsyningstilsynet påtaler, at Elnet Midt A/S ikke har tilrettelagt sin regnskabsførelse for 2017, så administrationsomkostninger forbundet med energibesparelser er opgjort særskilt i overensstemmelse med reglerne i energisparebekendtgørelsen.

Forsyningstilsynet offentliggør denne afgørelse på tilsynets hjemmeside.