Afgørelse om stedligt omkostningstilsyn hos Aabenraa-Rødekro Fjernvarme A.m.b.a.

Forsyningstilsynet har den 20. marts 2019 gennemført et omkostningstilsyn hos Aabenraa-Rødekro Fjernvarme A.m.b.a. vedrørende fjernvarmeselskabets omkostninger til realisering af energibesparelser i 2017 i henhold til § 34, stk. 1, i energisparebekendtgørelsen.

Forsyningstilsynets tilsyn er en del af en stikprøvekontrol i forbindelse med tilsynet med net- og distributionsvirksomheders omkostninger til realisering af energibesparelser for kontrolåret 2017. Formålet med tilsynet var at afstemme de indberettede energispareomkostninger med fjernvarmeselskabets registreringer og gennemføre en undersøgelse af, om omkostningerne var dækningsberettigede og opgjort korrekt.

Forsyningstilsynet har under tilsynet konstateret, at omkostninger til realisering af energibesparelser indeholder omkostninger for køb af energibesparelser fra eksterne aktører.   

Det er Forsyningstilsynets vurdering, at de eksterne aktører har haft administrationsomkostninger i forbindelse med realisering af de af Aabenraa-Rødekro Fjernvarme A.m.b.a. indberettede energibesparelser i 2017, som fjernvarmeselskabet ikke har fordelt på realisering af energibesparelser og omkostninger til administration.  

På den baggrund påtaler Forsyningstilsynet, at Aabenraa-Rødekro Fjernvarme A.m.b.a. ikke har tilrettelagt sin regnskabsførelse for 2017, så administrationsomkostninger forbundet med energibesparelser er opgjort særskilt i overensstemmelse med § 18, stk. 5, jf. stk. 2 og 3, samt § 26, stk. 3, i energisparebekendtgørelsen, jf. bekendtgørelsens § 34, stk. 1.

Forsyningstilsynets afgørelse kan findes til højre på denne side