Afgørelse om stedligt omkostningstilsyn hos Fors Roskilde Varme A/S

Forsyningstilsynet gennemførte den 27. juni 2018 et stedligt tilsyn hos Fors Roskilde Varme A/S med virksomhedens omkostninger til realisering af energibesparelser i 2017 i henhold til § 34, stk. 1, i energisparebekendtgørelsen.

Det gennemførte tilsyn er en del af Forsyningstilsynets stikprøvekontrol i forbindelse med tilsynet med net- og distributionsvirksomheders omkostninger til realisering af energibesparelser for kontrolåret 2017. Formålet med tilsynet var at afstemme de indberettede energispareomkostninger med virksomhedens registreringer og gennemføre en undersøgelse af, om omkostningerne var dækningsberettigede og opgjort korrekt.

Forsyningstilsynet har konstateret i forbindelse med det gennemførte tilsyn, at de for Fors Roskilde Varme A/S indberettede oplysninger om omkostninger til realisering af energibesparelser og administration i 2017 er forkerte. Samtidig har virksomheden indberettet et tilskud på 222.654,80 kr., selvom beløbet ikke var blevet udbetalt i 2017.

På den baggrund påtaler Forsyningstilsynet, at Fors Roskilde Varme A/S ikke har sikret, at der er sket korrekt indberetning af virksomhedens omkostninger til realisering af energibesparelser for kontrolåret 2017, jf. § 26, stk. 4, nr. 1, i energisparebekendtgørelsen, herunder fordelingen af omkostninger til henholdsvis energibesparelser og administration omfattet af energibesparebekendtgørelsens § 18, stk. 2 og 3.

Afgørelsen kan downloades under 'Hent fil'.