Afgørelse om stedligt omkostningstilsyn hos Hjørring Varmeforsyning a.m.b.a.

Forsyningstilsynet har den 7. november 2018 gennemført et omkostningstilsyn ved Hjørring Varmeforsyning a.m.b.a. vedrørende virksomhedens omkostninger til realisering af energibesparelser i 2017 i henhold til § 34, stk. 1, i energisparebekendtgørelsen.

Det gennemførte tilsyn er en del af Forsyningstilsynets stikprøvekontrol i forbindelse med tilsynet med net- og distributionsvirksomheders omkostninger til realisering af energibesparelser for kontrolåret 2017. Formålet med tilsynet var at afstemme de indberettede energispareomkostninger med virksomhedens registreringer og gennemføre en undersøgelse af, om omkostningerne var berettigede og opgjort korrekt.

Forsyningstilsynet påtaler, at fjernvarmeselskabet ikke har tilrettelagt sin regnskabsførelse i 2017, så den muliggør dokumentation af fordelingen af omkostninger og indtægter på kalenderår.

Forsyningstilsynet påtaler desuden, at fjernvarmeselskabet har lavet to indberetningsfejl, idet en omkostning på 1.737.846 kr. til realisering af energibesparelser også blev indberettet som en omkostning til administration, ligesom fjernvarmeselskabet havde indberettet en udgift på 13.637 kr. som omkostning til administration i 2017, selvom udgiften allerede var indberettet som en omkostning i 2016.

Forsyningstilsynet påtaler endelig, at fjernvarmeselskabet i 2017 ikke har opgjort sine omkostninger til realisering af energibesparelser som de faktisk afholdte omkostninger.

Afgørelsen kan findes her på siden under 'Hent fil'.