Afgørelse om stedligt omkostningstilsyn hos Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a.

Forsyningstilsynet har den 14. august 2018 gennemført et stedligt tilsyn hos Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. vedrørende virksomhedens omkostninger til realisering af energibesparelser i 2017 i henhold til § 34, stk. 1, i energisparebekendtgørelsen.

Det gennemførte tilsyn er en del af Forsyningstilsynets stikprøvekontrol i forbindelse med tilsynet med net- og distributionsvirksomheders omkostninger til realisering af energibesparelser for kontrolåret 2017. Formålet med tilsynet var at afstemme de indberettede energispareomkostninger med virksomhedens registreringer og gennemføre en stikprøveundersøgelse af, om omkostningerne var dækningsberettigede og opgjort korrekt.

Forsyningstilsynet påtaler, at Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. ikke har sikret, at der er sket korrekt indberetning af virksomhedens omkostninger til realisering af energibesparelser, jf. § 26, stk. 4, nr. 1, i energisparebekendtgørelsen, hvorfor der er sket en dobbeltindberetning af en omkostning på 423.765 kr. som omkostning til både administration og realisering af energibesparelser.

Forsyningstilsynet påtaler desuden, at Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. ikke i tilstrækkelig omfang har tilrettelagt sin regnskabsførelse med henblik på at opfylde kravet i § 18, stk. 2 og 3, jf. stk. 5, i energisparebekendtgørelsen, hvorfor en omkostning til administration på 181.614 kr. er fejlindberettet som en omkostning til realisering af energibesparelser.

Afgørelsen kan findes her på siden under 'Hent fil'.