Afgørelse om stedligt omkostningstilsyn hos I/S Vestforbrænding

Forsyningstilsynet har den 5. april 2019 gennemført et stedligt tilsyn hos I/S Vestforbrænding vedrørende virksomhedens omkostninger til realisering af energibesparelser i 2017 i henhold til § 34, stk. 1 i energisparebekendtgørelsen

Det gennemførte tilsyn er en del af Forsyningstilsynets stikprøvekontrol i forbindelse med tilsynet med net- og distributionsvirksomheders omkostninger til realisering af energibesparelser for kontrolåret 2017.

Formålet med tilsynet var at afstemme de indberettede energispareomkostninger med virksomhedens registreringer og gennemføre en undersøgelse af, om omkostningerne var dækningsberettigede og opgjort korrekt.