Afgørelse om stedligt tilsyn hos Energi Ikast Varme A/S

Forsyningstilsynet har den 26. marts 2019 gennemført et omkostningstilsyn ved Energi Ikast Varme A/S vedrørende virksomhedens omkostninger til realisering af energibesparelser i 2017 i henhold til § 34, stk. 1, i energisparebekendtgørelsen.

Det gennemførte tilsyn er en del af Forsyningstilsynets stikprøvekontrol i forbindelse med tilsynet med net- og distributionsvirksomheders omkostninger til realisering af energibesparelser for kontrolåret 2017. Formålet med tilsynet var at afstemme de indberettede energispareomkostninger med virksomhedens registreringer og gennemføre en undersøgelse af, om omkostningerne var dækningsberettigede og opgjort korrekt.

Forsyningstilsynet har konstateret, at et beløb på 862.0080,79 kr., der er indberettet som en del af Energi Ikast Varme A/S' omkostninger til realisering af energibesparelser, udgør virksomhedens betaling til EnergySolution A/S for aktørens varetagelse af administrative opgaver såsom kvalitetssikring og audit. Det er derfor Forsyningstilsynets vurdering, at posten ”omkostninger til realisering af energibesparelser” indeholder Energi Ikast Varme A/S' omkostninger til både realisering af energibesparelser og omkostninger til administration i form af bl.a. dokumentation, kvalitetssikring og auditering.

Forsyningstilsynet påtaler på den baggrund, at Energi Ikast Varme A/S ved manglende opdeling af omkostninger til energibesparelser ikke har tilrettelagt sin regnskabsførelse for 2017, så administrationsomkostninger forbundet med energibesparelser er opgjort særskilt i overensstemmelse med § 18, stk. 5, jf. § 18, stk. 2 og 3, samt § 26, stk. 3, i energisparebekendtgørelsen, jf. § 34, stk. 1.

Afgørelsen kan findes her på siden under 'Hent fil'.