Energisparebenchmark 2019

Net- og distributionsvirksomhederne på elnet-, naturgas- og fjernvarmeområdet har for 2019 afholdt 1.091,3 mio. kr. i omkostninger til realisering af energibesparelser.

Forsyningstilsynet har gennemført en benchmarkanalyse af omkostningerne i 2019 til energispareindsatsen inden for el, naturgas og fjernvarme.

Samlet set viser analysen, at net- og distributionsvirksomhedernes gennemsnitlige omkostninger til energibesparelse faldt fra 43,1 øre/kWh i 2018 til 38,4 øre/kWh i 2019. Gennemsnittet for de respektive sektorer er 40,5 øre/kWh for fjernvarmevirksomheder, 31,6 øre/kWh for naturgasvirksomheder og 41,6 øre/kWh for elnetvirksomheder.

Analysen kan findes under 'Hent fil' her på siden.