Forsyningstilsynets tilsyn med energispareordningen frem til lukning

Den nuværende energispareordning lukker den 31. december 2020 lukker den nuværende energispareordning. Forsyningstilsynet Forsyningstilsynet har derfor tilrettelagt, hvordan tilsynet bliver gennemført i forbindelse med ordningens lukning

Den 31. december 2020 lukker den nuværende energispareordning. På dette tidspunkt skal de forpligtede virksomheder have opfyldt målet for realisering af energibesparelser.

Forsyningstilsynet fører tilsyn med, om virksomhederne overholder reglerne om energispareomkostninger. Forsyningstilsynet har derfor tilrettelagt, hvordan vores tilsyn i forbindelse med ordningens lukning vil være.