Konstant Net A/S - Afgørelse om stedligt omkostningstilsyn

Forsyningstilsynet gennemførte den 15. november 2018 et stedligt tilsyn ved Konstant Net A/S vedrørende virksomhedens omkostninger til realisering af energibesparelser i 2017 i henhold til § 34, stk. 1 i energisparebekendtgørelsen.

Det gennemførte tilsyn er en del af Forsyningstilsynets stikprøvekontrol i forbindelse med tilsynet med net- og distributionsvirksomheders omkostninger til realisering af energibesparelser for kontrolåret 2017.