Påbud til HOFOR Fjernvarme P/S om fremsendelse af dokumentation for markedsmæssigheden af aftaler om energibesparelser i kontrolåret 2013

Forsyningstilsynet meddeler påbud til Hofor Fjernvarme P/S på grund af manglende dokumentation for markedsmæssigheden af koncern- eller interesseforbundne aftaler i 2013