Sydfyns Elforsyning Net købte energibesparelser på markedmæssige vilkår

Forsyningstilsynets afgørelse drejer sig om en aftale, som netvirksomheden Sydfyns Elforsyning Net i 2016 indgik med det koncernforbundne selskab SEF A/S og den uafhængige elnetvirksomhed LEF Net

Forsyningstilsynets afgørelse omhandler en aftale, som netvirksomheden Sydfyns Elforsyning Net A/S (nu FLOW Elnet A/S) i 2016 indgik med det koncernforbundne selskab SEF A/S og den uafhængige elnetvirksomhed LEF Net A/S.

Aftalen gik ud på, at SEF A/S skulle gennemføre energibesparelser hos kunderne for begge elnetvirksomheder. Det har netvirksomheder pligt til at sørge for.

Aftaler om energibesparelser mellem to koncernforbundne virksomheder skal være markedsmæssige.

Netvirksomhedens dokumentation viser, at aftalens at vilkår og priser i det konkrete tilfælde afspejlede det, man ville kunne opnå som uafhængige aftaleparter.  

Sydfyns Elforsyning Net A/S skiftede navn til Flow Elnet A/S. Flow Elnet A/S har i overensstemmelse med reglerne fremlagt fyldestgørende dokumentation og medvirket til sagens kortlægning i forbindelse med Forsyningstilsynets undersøgelse og afgørelse.  


Fakta

Forsyningstilsynet fører tilsyn med, om netvirksomheders energispareaftaler er ”markedsmæssige”, dvs. om virksomhedernes aftaler er indgået til priser og på vilkår, som uafhængige parter kan opnå.

Flow Elnet A/S købte i 2016 energispareprojekter hos søsterselskabet SEF A/S i en trepartsaftale med den uafhængige elnetvirksomhed LEF Net A/S på sammen-lagt 11.000.000 kWh til en samlet pris på 6.820.000 kr., hvilket svarer til 62 øre pr. kWh. Ved udløbet af 2016 ændrede parterne prisen til 5.856.289,60 kr., hvilket svarer til 56 øre pr. kWh – et køb, der kan dokumenteres som markedsmæssig.  

Landets elnetvirksomheder har en forpligtelse til at få forbrugerne til at spare på energien. Det sker ved, at netvirksomhederne indgår aftaler med andre virksomheder om at gennemføre konkrete energispare-projekter, f.eks. med koncernfor-bundne selskaber. Disse aftaler skal være indgået til markedsmæssige priser og vilkår. 

Som led i Forsyningstilsynets tilsyn med markedsmæssigheden af elnetvirksomhedernes energispareprojekter, stilles der krav om, at alle aftaler skal være skriftlige på aftaletidspunktet, og at der udarbejdes tilstrækkelig dokumentation til at markedsmæssigheden kan vurderes.