Lovgivning og vejledninger

Forsyningstilsynets tilsyn med energispareområdet er fastlagt i lovgivningen. Forsyningstilsynet har desuden udarbejdet vejledninger til net- og distributionsvirksomhederne inden for el, naturgas og fjernvarme 

Lovgivning

Lov om Forsyningstilsynet 

Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder

 

Vejledninger

Vejledning om tilsyn ved lukning af energispareordning

Den 31. december 2020 lukker energispareordningen. På dette tidspunkt skal de forpligtede virksomheder have opfyldt målet for realisering af energibesparelser.

Forsyningstilsynet fører tilsyn med, om virksomhederne overholder reglerne om energispareomkostninger. Vi har derfor tilrettelagt, hvordan vores tilsyn i forbindelse med ordningens lukning vil være.

Hent vejledningen under 'Hent filer'.

--

Vejledning om udbud og markedsmæssighed på energispareområdet

Forsyningstilsynet (tidl. Energitilsynet) har udarbejdet  en vejledning til net- og distributionsvirksomhederne på el-, gas- og fjernvarmeområdet om, hvordan de bedst sikrer, at forsyningslovenes krav om markedsmæssighed opfyldes, når de indgår aftaler med deres søsterselskaber eller andre koncern- eller interesseforbundne selskaber via udbud på energispareområdet. 

At en aftale er markedsmæssig betyder, at den er indgået til samme pris og på samme vilkår, som kunne være opnået mellem uafhængige parter.  

Kravet om markedsmæssighed kan opfyldes på flere måder, og Forsyningstilsynet finder, at afholdelse af udbud under visse betingelser kan bruges som markedsprøvning, når der laves aftaler om energibesparelser. Forsyningstilsynet ser det derfor som en vigtig opgave at vejlede om reglerne.

Hent vejledningen under 'Hent filer'.

--

Vejledning for 2017 om opgørelse og indberetning af omkostninger forbundet med energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder

Udarbejdet af Forsyningstilsynet (tidl. Sekretariatet for Energitilsynet), februar 2018.

Hent vejledningen under 'Hent filer'.