Forsyningstilsynets afgørelsesdatabase

1. april 2022 åbnede Forsyningstilsynets nye afgørelsesdatabase, hvor vi har samlet alle tidligere afgørelser og tilkendegivelser fra Forsyningstilsynet og det tidligere Energitilsynet.

Det er også her vi fremover offentliggør vores afgørelser og tilkendegivelser.

Formålet med afgørelsesdatabasen

Forsyningstilsynet har længe ønsket øget gennemsigtighed og en mere effektiv søgbarhed i forhold til vores afgørelser og deraf følgende retspraksis. Både af hensyn til de virksomheder, som vi er i dialog med i forbindelse med vores tilsyn, og som bruger mange ressourcer på efterlevelse. Men også i høj grad beslutningstagere, der bruger vores afgørelser i deres lovarbejde.

Afgørelsesdatabasen vil i høj grad også fungere som et internt arbejdsredskab i Forsyningstilsynet, hvor den vil forbedre adgangen til retspraksis og understøtte hurtigheden og ensartetheden i vores sagsbehandling til fordel for retssikkerheden.

Hvad indeholder afgørelsesdatabasen?

Afgørelsesdatabasen er stedet, hvor Forsyningstilsynet fra 1. april 2022 offentliggør sine afgørelser og tilkendegivelser.

I afgørelsesdatabasen finder du ligeledes alle de tidligere offentliggjorte afgørelser fra Forsyningstilsynets og det tidligere Energitilsyn, som hidtil har ligget på Forsyningstilsynets hjemmeside.

Som noget nyt offentliggøres bilag ikke længere sammen med afgørelserne.

Fordele ved afgørelsesdatabasen: Forbedret søgbarhed

Vores afgørelser og tilkendegivelser er hidtil blevet offentliggjort her på vores hjemmeside, hvor de har lidt under en forholdsvis begrænset søgbarhed.

Den nye afgørelsesdatabase har en langt mere intelligent søgemaskine, som blandt andet understøtter fuldtekstsøgning. Derudover er afgørelserne sorteret efter forsyningsområde og afgørelsestype, og hver afgørelse er blevet tildelt metadata, som forbedrer søgbarheden mærkbart.

Forbedres løbende i dialog med brugerne

Det er afgørende for os, at afgørelsesdatabasen bliver et redskab, som vores interessenter vil finde nemt og tilgængeligt at bruge. Vi er derfor lydhøre over for alt, hvad der kan komme af forslag til forbedringer, efterhånden som den bliver taget i brug.

Kontakt os gerne med spørgsmål, forslag og kommentarer til brugen af databasen. Dette gøres via vores Digital Post-kontaktoplysninger, som du finder her på siden. Husk at mærke posten 'Afgørelsesdatabase'.

NB: På forsiden af afgørelsesdatabasen findes link til 'Introduktion til brug af databasen'. Her finder du grundig vejledning i, hvordan databasen er opbygget, samt hvordan den anvendes.

Fakta: Afgørelser fjernet fra hjemmesiden

1. april 2022 ophørte Forsyningstilsynet med at offentliggøre afgørelser og tilkendegivelser på vores hjemmeside.

Indtil 1. maj 2022 har gamle afgørelser ligget tilgængeligt på hjemmesiden, men nu er de fjernet. Forsyningstilsynets gamle afgørelser kan nu findes i vores afgørelsesdatabase.