Adgangvilkår for transport af gas i DONG Energys opstrøms-rørledninger

Energitilsynet vurderer, at aftaler om adgangvilkår for transport af gas i DONG Energys opstrømsrørledninger i Nordsøen ikke er i strid med bekendtgørelsen

Energitilsynet fører tilsyn med priser og vilkår for transport af naturgas i opstrømssystemet i den danske del af Nordsøen. Der er tredjepartsadgang til systemet. DONG Energy - som ejer systemet ind til Nybro - har i 2007 anmeldt forhandlede tredjepartsaftaler. Energitilsynet vurderer, at disse aftaler samlet set ikke er i strid med bekendtgørelsen om adgang til opstrømsrørledningssystemet

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018