Ændrede tilslutningsvilkår for timeafregnede gaskunder

Naturgasdistributionsselskabernes ændring af tilslutningsvilkår for timeafregnede kunder: Formålet med ændringen er at øge afsætningen til gavn for alle naturgaskunder. Energitilsynet godkender de nye vilkår 

Energitilsynet har godkendt de nye vilkår bl.a. fordi disse er begrundet i objektive kriterier, og fordi det sikres, at der ikke er risiko for merbetaling for de eksisterende kunder.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018