Ændret afvikling af gæld for Dong Gas Distribution

Dong Gas Distribution, DGD, har ansøgt om ændring af selskabets gældsafvikling i forlængelse af en ændring af indtægtsrammebekendtgørelsen

Ændringen indebærer, at opkrævning/afvikling af nettogælden over gældsafviklingsperioden fremover falder i takt med den forventede transport af gas. Hertil ønsker DGD at afkorte gældsafviklingsperioden så gælden er fuldt afviklet i 2023 i stedet for 2024.

Energitilsynet besluttede blandt andet, at Dong Gas Distribution A/S har mulighed for årligt at justere selskabets
tariffer, som følge af ændringer i den regulatoriske rente, som udmeldes af Sekretariatet for Energitilsynet.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018