Ændret løbetiden for afvikling af gæld for Dong Gas Distribution

Energitilsynet godkender, at perioden for afviklingen af Dong Gas Distribution A/S’ nettogæld kan ændres fra 2026 til 2024

I følge reglerne må en af ændring af gældsafviklingsperioden imidlertid ikke føre til en stigning i det generelle tarifniveau. Baggrunden for DGDs ønske om en reduceret gældsafviklingsperiode bunder i en faldende afsætning af naturgas, hvilket forstærkes af de indgåede energipolitiske aftaler, der pålægger selskaberne at foranledige energibesparelser. 

 

 

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018