Afgørelse i klage over Energinet.dk om krav til sikkerhedsstillelse

Gazelle A/S, der er ejerselskab for Statoil Gazelle A/S og Statoil Gazelle Forsyning A/S, har klaget til Energitilsynet over de krav til garantistillelse, som Energinet.dk stiller til Statoil Gazelle A/S.

Gazelle A/S, der er ejerselskab for Statoil Gazelle A/S og Statoil Gazelle Forsyning A/S, har klaget til Energitilsynet over de krav til garantistillelse, som Energinet.dk stiller til Statoil Gazelle A/S. Gazelle A/S finder, at Energinet.dk i strid med bestemmelsen i naturgasforsyningslovens § 38 diskriminerer mellem virksomheder, der er organiseret som koncerner og virksomheder, der ikke er selskabsopdelte. Sekretariatet har afvist, at den anvendte fremgangsmåde skulle være i strid med naturgasforsyningslovens § 38.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018