Afgørelse om den danske balancemodel (ophævelse af vilkår om Market Maker)

I februar 2018 blev tilsynet orienteret om, at der ikke længere var en Market Maker på within-day produktet på hverdage, og Forsyningstilsynet skal derfor træffe afgørelse om, hvad konsekvensen skal være af, at Market Maker vilkåret fra tilsynets afgørelse fra 2016 ikke længere er opfyldt

Forsyningstilsynet godkender, at within-day prisen fortsat kan anvendes som referencepris for betaling af ubalancer i transmissionssystemet selvom der ikke længere er en Market Maker på hverdage for within-day produktet.

Det blev besluttet at have en observationsperiode på et halvt år for at se udviklingen/handlen uden Market Maker, hvorefter Energinet skulle indsende en redegørelse til Forsyningstilsynet med handels-data og en vurdering af balanceringsmarkedet uden en Market Maker. Det er denne redegørelse fra Energinet, som denne afgørelse tager udgangspunkt i.

Forsyningstilsynet godkender, at within-day produktet fortsat kan fungere som referenceprodukt for beregning af ubalancer selvom der ikke længere er en Market Maker på produktet på hverdage.