Afgørelse om etablering af en fælles markedszone

Forsyningstilsynet har den 18. januar 2022 godkendt Energinets anmeldelse om etablering af en fælles markedszone af den af den 15. september 2021.

Forsyningstilsynet har godkendt en anmeldt metodeændring af den 15. september 2021 fra den danske transmissionsoperatør - Energinet - vedrørende en fælles markedszone.

Afgørelsen drejer sig om, hvorvidt den anmeldte metode om etablering af en fælles markedszone er forenelig med gældende national og EU-retlig lovgivning, herunder netværksreglerne.

Baggrunden for anmeldelsen er de ændringer af det danske gasmarked, der følger af gennemførelsen af Baltic Pipe Projektet. Baltic Pipe Projektet medfører, at gassystemerne i Norge, Danmark og Polen forbindes. Den fælles markedszone skal etableres for den del af Baltic Pipe, som forbinder det norske gassystem med det danske transmissionssystem. Forsyningstilsynet har den 6. december 2021 – ligeledes som del i Baltic Pipe Projektet - truffet afgørelse om godkendelse af tillæg til balancemodellen på gasområdet.

Metoden om etablering af en fælles markedszone vil udgøre et tillæg til den gældende danske markedsmodel, hvorefter netbrugere får mulighed for at købe transportadgang til opstrøm og transmission som ét produkt med én tarif. Forsyningstilsynet vil i løbet af foråret 2022 tage stilling til spørgsmålet om uniforme tariffer, som led i en anmeldelse af ny metode for tariffer.

Skabelsen af den anmeldte fælles markedszone vil betyde, at der etableres et nyt virtuelt entry-punkt til det danske entry-exit system kaldet ”Entry North Sea”, og at der indgås en rådighedsaftale mellem to enheder i Energinet om rådighed over kapaciteten i EP II Grenrørledningen, som forbinder det norske gassystem med det danske transmissionssystem, samt at EP II Grenrørledningen og det nye entry-punkt bliver omfattet af den fælles dansk/svenske balancezone, Joint Balance Zone (JBZ).

Forsyningstilsynet vil i forlængelse af godkendelsen, og som led i sine tilsynsopgaver, anmode Energinet om at indsende dokumentation for:

  1. At Energinet ved udøvelsen af aktiviteterne overholder kravet
    om regnskabsmæssig adskillelse.
  2. At den ved metoden forudsatte Rådighedsaftale indgås på
    markedsmæssige vilkår.
  3. At prissætningen i Rådighedsaftalen alene omfatter nødvendige
    omkostninger ved effektiv drift og nødvendig forrentning af kapital.

Forsyningstilsynet vil på baggrund af afrapporteringen vurdere den konkrete anvendelse af den anmeldte metode.

Afgørelsen kan downloades i sin fulde længde under 'Hent fil' her på siden.