Afgørelse om Evida Nords distributionsbetingelser om forbrugsstedet og skelfælleskab

Forsyningstilsynet finder, at Evida Nords distributionsbetingelser pkt. 2.2 om forbrugsstedet og skelfælleskab er i overensstemmelse med gasforsyningsloven. Evida Nord påbydes at metodeanmelde Kriterier for skelfælleskaber til Tilsynet.

Sagens baggrund
Forsyningstilsynet modtog den 20. juni 2018 en henvendelse fra Nykøbing Mors Fjernvarmeværk A.m.b.a. (NMFV), vedrørende en klage over HMN Naturgas I/S, nuværende Evida Nords, regler om forbrugssted og skelfælleskab, idet dette har betydning for den tarif, NMFV betaler hos Evida Nord.

NMFV fremstiller fjernvarme fra to fjernvarmecentraler på to forskellige adresser. De to fjernvarmecentraler er beliggende med en indbyrdes afstand på ca. 320 meter, og forsynes med gas fra samme rørledningsnet.

 

Ikke hjemmel til at behandle sagen som en klagesag
Forsyningstilsynets vurderer, at gasforsyningsloven ikke indeholder en hjemmel til at behandle denne sag som en klagesag. Forsyningstilsynet har i stedet behandlet sagen som en tilsynssag, dvs. vurderet hvorvidt Evida Nords (tidligere HMN Naturgas) distributionsbetingelser pkt. 2.2. om forbrugssted samt Evidas Kriterier for skelfællesskab er forenelige med kravene i gasforsyningsloven.

 

Forsyningstilsynets vurdering og afgørelse
Det er Forsyningstilsynet vurdering:

  • at Evida Nords distributionsbetingelser pkt. 2.2. om forbrugssted og skelfælleskab er objektive, gennemsigtige og ikkediskriminerende, jf. gasforsyningslovens § 7, stk. 5.
  • at Evida Nords afregningsprincip i distributionsbetingelsernes pkt. 2.2. er rimeligt, objektivt og ikkediskriminerende i forhold til de omkostninger, de enkelte forbrugere giver anledning til.

Forsyningstilsynet vurderer afslutningsvis, at kriterierne for skelfælleskab har betydning for definitionen af forbrugsstedet. Der er derfor tale om et vilkår i Evida Nords distributionsbetingelser, som skal anmeldes til og godkendes af Forsyningstilsynet, jf. gasforsyningslovens § 40 og § 36, a.

Forsyningstilsynet påbyder derfor Evida Nord at anmelde kriterier for skelfælleskaber, således at det fremgår direkte af distributionsbetingelserne, hvordan skelfælleskaber defineres, jf. gasforsyningslovens § 41, jf. § 36 a.

Afgørelsen kan ses i sin fulde længde under 'Hent filer' her på siden.