Afgørelse om gasbalancering ved negative gaspriser

Forsyningstilsynet godkender et tillæg til Energinet Gas TSO’s markedsbaserede balancemodel for balancering af gasengrosmarkedet, som oprindeligt godkendt den 23. september 2014 af det daværende Energitilsyn og senest ændret ved afgørelse af 28. marts 2019. Tillægget til aftalen har til formål at sikre, at den nuværende incitamentsstruktur opretholdes i tilfælde af negative priser på det dansk-svenske gasengrosmarked.

Find afgørelse og billag som links her på siden