Afgørelse om klage over tariffen for transport i opstrømsrøret Tyra-Nybro

Forsyningstilsynet traf den 17. december 2021 afgørelse om at afvise en klage fra Noreco Oil Denmark A/S over tariffer for transport i opstrømsrøret Tyra-Nybro.

Noreco Oil Denmark A/S indgav den 23. oktober 2020 en klage til Forsyningstilsynet over de tariffer, som Danish Offshore Gas Systems A/S har gjort gældende for transport af naturgas i opstrømsrøret Tyra-Nybro i perioden oktober 2016 og frem. Klagen tager udgangspunkt i en aftale indgået mellem Noreco Oil Denmark A/S og Ørsted Salg og Service A/S, hvor tarifferne for transport indgår.

Det er en forudsætning efter bekendtgørelse BEK nr. 1410 af 16/12/2019 om adgang til opstrømsrørledningsnet og til opstrømsanlæg § 7, stk. 1, at der foreligger en tvist om adgangsvilkårene, for at Forsyningstilsynet har kompetence til at behandle klagen.

Forsyningstilsynet finder i afgørelsen, at der ikke foreligger ikke en tvist som er omfattet af Forsyningstilsynets kompetence. Forsyningstilsynet har følgelig ikke kompetence til at behandle klagen, hvorfor klagen afvises.

Afgørelsen kan hentes i sin fulde længde under 'Hent filer' her på siden.