Afgørelse om transportpris i opstrømssystem

Energitilsynet har truffet afgørelse om, at de opstrømstariffer, som DONG Naturgas A/S har opkrævet i perioden juli 2011 til oktober 2012 hos Maersk Energy Marketing A/S, har været for høje

DONG Naturgas A/S påbydes at nedsætte tarifferne til et niveau på 5-7 øre/m3.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018