Afgørelse vedr. godkendelse af forslag til udbud af ny uafbrydelig kapacitet ved den dansk-tysk grænse efter NC CAM artikel 28

Den danske TSO, Energinet, samt de to tyske TSO’er, Gasunie Deutschland og Open Grid Europe har anmeldt et projektforslag vedr. etablering af ny kapacitet efter NC CAM.

For English version, see below.

Forsyningstilsynet har i dag truffet afgørelse vedr. godkendelse af projektforslag til udbud af ny uafbrydelig kapacitet ved den dansk-tysk grænse efter NC CAM.

Forsyningstilsynet har i afgørelsen vurderet, at det anmeldte projektforslag kan godkendes efter NC CAM. Afgørelsen er sket i koordination med den tyske regulator, Bundesnetzagentur, i henhold til NC CAM art. 28, stk. 2.

-----

The Danish TSO, Energinet, and the two German TSOs, Gasunie Deutschland and Open Grid Europe, have submitted a project proposal regarding an incremental capacity process at the IP Ellund.

The Danish Utility Regulator has of today decided to approve the project proposal regarding an incremental capacity process at IP Ellund in accordance with the CAM NC, article 28.

The Danish Utility Regulator has assessed that the project proposal can be approved in accordance with the NC CAM. The decision has,  been made in coordination with the German NRA, Bundesnetzagentur, in accordance with NC CAM art. 28 (2).

An unofficial English translation of the summary and justification is included in the published material. Otherwise, we refer to the official Danish documents