Anbefaler analyse af tarifstruktur i gas-transmissionssystem

Energitilsynet anbefaler, at Energinet.dk analyserer behov og muligheder for et mere fleksibelt kapacitets- og tariferingssystem

Energitilsynet har analyseret Energinet.dk's tarifstruktur for transport af gas i transmissionssystemet. Det er vigtigt at sammensætte et kapacitets- og tarifsystem der tilgodeser brugerne bedst muligt og med stor fleksibilitet. Analysen peger på at den samlede transport af gas vil falde, hvis der indføres et rent volumenbaseret system. Det anbefales, at Energinet.dk analyserer behov og muligheder for et mere fleksibelt kapacitets- og tariferingssystem

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018