Bionaturgas i transmissionssystemet for naturgas

Energitilsynet har godkendt en ændring, så naturgasmarkedet åbner for det nye produkt bionaturgas, og sikrer produktet markedsadgang på lige for med anden naturgas

Energitilsynet har godkendt en ændring af markedsmodellen for naturgas. Ændringen åbner naturgasmarkedet for det nye produkt bionaturgas, og sikrer produktet markedsadgang på lige for med anden naturgas. Bionaturgas vil således fremover kunne handles på alle eksisterende handelspunkter i markedet – dvs. til forbrug i Danmark eller til eksport. Samtidig har Energitilsynet godkendt tariferingen af bionaturgassen i transmissionssystemet og de vilkår, bionaturgassen underlægges

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018