Byggemodningsomkostninger ved naturgasforsyning

Det meddeles HNG og Komgas, at udvalget ikke finder opkrævning af byggemodningsomkostninger i strid med varmeforsyningsloven

Det meddeles HNG og Komgas, at udvalget ikke finder opkrævning af byggemodningsomkostninger i strid med varmeforsyningslovens § 21, stk. 5.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver 1. juli 2018