Certificering af Energinet.dk som transmissionssystemoperatør

Energitilsynet har truffet foreløbig afgørelse om at certificere Energinet.dk som ejermæssig adskilt transmissionssystemoperatør. Afgørelsen skal dog nu granskes af EU-Kommissionen

Energitilsynet har truffet foreløbig afgørelse om at certificere Energinet.dk som ejermæssig adskilt transmissionssystemoperatør efter naturgasforsyningslovens § 10 b. Afgørelsen om certificering indeholder to betingelser. Afgørelsen skal granskes af EU-Kommissionen, som afgiver en udtalelse om afgørelsen, hvorefter Energitilsynet træffer endelig afgørelse vedrørende certificering af Energinet.dk.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018