Dansk Gas Distributions metodeanmeldelse af afregningscyklus

Energitilsynet har godkendt Dansk Gas Distribution metodeanmeldelse vedrørende ændring af selskabets afregningscyklus ved samfakturering

Energitilsynet har godkendt DGDs metodeanmeldelse vedrørende ændring af DGDs afregningscyklus.

Ændringen indebærer en samlet forudbetaling på tre måneder i forhold til den tidligere afregningscyklus, hvorefter naturgaskunderne betalte to måneder bagud og en måned forud pr. kvartal. Årsagen til den ændrede afregningscyklus er en samfakturerings-aftale, som DGD har indgået med en naturgasleverandør.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle Energitilsynets opgaver fra 1. juli 2018